28 lipca 2022 (godz. 9.00-14.00)

Program

WEBINARIUM: MIASTO BEZ BARIER

Webinarium:

28 lipca 2022 (godz. 9.00-14.00)

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER MERYTORYCZNY

Miasto bez barier

PARTNER GŁÓWNY

PARTNER

Czym się zajmiemy?

 • Organizacją ogólnodostępnych zielonych tarasów, parków, parków kieszonkowych, skwerów itd.
 • Funkcjonowaniem miast bez barier w bliższej i dalszej przyszłości,
 • Jakością udogodnień dla osób niepełnosprawnych w miejskiej przestrzeni - prezentacja efektów realizacji projektu,
 • Analizą obecnej sytuacji w polskich miastach pod kątem barier i szans na rozwiązywanie problemów z funkcjonalnością i dostępnością miejskiej infrastruktury,
 • Realizacją idei parków linearnych,
 • Doborem i wdrażaniem ułatwień oraz stref służących regeneracji i relaksowi z dostępem do czystszego powietrza, stref ciszy, infrastruktury z wykorzystaniem wody,
 • Realizacją idei miasta bez barier psychologicznych – walka z dużymi zabetonowanymi obszarami, z dużymi odległościami w miastach, z wizualną pustką itp.
PROGRAM GODZINOWY

Prelegenci:

 • Magdalena Biela - Zastępca dyrektora w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach. Członek i Inspektor Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew NOT, Polskiego Stowarzyszenie Dachy Zielone, SAK. Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) Wydział - Rolniczy, Specjalność - Kształtowanie terenów zieleni.
 • Temat: Organizacja ogólnodostępnych zielonych tarasów, parków, parków kieszonkowych, skwerów
 • Kuba Kopecki - architekt (Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska) i badacz miast (Studia Miejskie, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie).
 • Temat: Bez barier wyobraźni - o miastach przyszłości.
 • Kamila Haja, Magdalena Storożenko-Polak, Kuba Kopecki
 • Temat: Projektowanie uniwersalne w aspektach projektowania zieleni i przestrzeni publicznych, czyli jak dzięki odpowiedniej aranżacji zieleni tworzyć miejsca dostępne dla wszystkich mieszkańców.
 • Wojciech Januszczyk - Architekt krajobrazu, Pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prezes i fundator Fundacji Krajobrazy, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni.
 • Temat: Bariery w mieście - analiza stanu obecnego
 • Tomasz Uszyński - Boot & Hortorus
 • Temat: Róże okrywowe, czyli jak dodać klasyce nowoczesności.
 • Katarzyna Rajss-Kałużna - Główny Specjalista w Zespole Rozwoju Terenów Zieleni Zakładu Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • Temat: "Spotkajmy się na podwórku” – rewitalizacja podwórek Nowej Huty oraz ogród terapeutyczny przy zespole szkół specjalnych
 • Przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • Temat: Zielone wizje miast i ich rola w tworzeniu przestrzeni jutra - projektowanie ogrodów terapeutycznych dla miejsc ogólnodostępnych ale dedykowanych osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym osób autystycznych.
 • Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”
 • Temat: Integracja społeczna i przeciwdziałanie wyobcowaniu z uwzględnieniem zjawisk i problemów imigracyjnych
PROGRAM GODZINOWY

WARUNKI UDZIAŁU:

REJESTRACJA:

Do bezpłatnego udziału w webinarium są upoważnieni:

- pracownicy samorządu terytorialnego i ich związków oraz urzędów i instytucji państwowych;

- pracownicy naukowi uczelni państwowych;

- architekci krajobrazu;

- pracownicy Państwowych Instytutów Badawczych, które zostały powołane na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.


Warunkiem bezpłatnego udziału jest podanie służbowego adresu e-mail podczas rejestracji.


Koszt udziału dla pozostałych uczestników wynosi: 109 zł netto/osobę


Wysyłając zgłoszenie akceptują Państwo niniejsze warunki i w przypadku jeśli osoba wysyłająca zgłoszenie nie jest pracownikiem którejś z wymienionych wyżej instytucji, uprawnionej do bezpłatnego udziału, zobowiązują się do uiszczenia opłaty.


Osoby prywatne chcące wziąć udział w tym webinarium mogą to zrobić wniesieniu opłaty zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie pt.: "Koszt udziału dla pozostałych uczestników wynosi", niniejszego opisu warunków udziału w Webinarium pt. Miasto bez barier.

W takiej sytuacji prosimy o wpisanie w polu "Stanowisko": "osoba prywatna" oraz o wpisanie w polu przeznaczonym na NIP: 0000000000.W przypadku osób prywatnych rejestrujących się na webinarium, aby otrzymać link do udziału w webinarium (w przededniu webinarium) konieczne jest opłacenie proformy, którą otrzymają Państwo po dokonaniu rejestracji.


Rezygnacje z udziału w webinarium przyjmujemy mailowo (na adres r.gorczynski@abys.pl)

do dnia 27 lipca 2022 r. do godziny 12.00.

W przypadku nieotrzymania rezygnacji przyjmujemy że biorą Państwo udział w webinarium.


Zgłoszenia udziału przyjmujemy do dnia 27 lipca 2022 r. do godz. 12.00.

Link do webinarium otrzymają Państwo dnia 27 lipca 2022 r. do godz. 14.00.

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają dostęp do pełnego nagrania z webinarium(w ciągu tygodnia od wydarzenia na podanego w rejestracji e-maila).


FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUMDo pobrania:

Polityka prywatności

PROF. DR HAB. PIOTR LORENS

WOJCIECH JANUSZCZYK

MICHAŁ LORBIECKI

Poznaj naszych prelegentów

architekt krajobrazu Instytutu Architektury Krajobrazu KUL,

prezes i fundator Fundacji Krajobrazy

architekt miasta Gdańska, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich

urbanista, pełnomocnik prezydenta ds. koordynowania i rozwoju przestrzeni publicznej dla ruchu pieszego w mieście Tychy

MAŁGORZATA LOEFFLER

rzecznik prasowy

Zarządu Inwestycji Miejskich

w Łodzi

TOMASZ USZYŃSKI

Boot & Hortorus

DR INŻ. MARTA WEBER-SIWIRSKA

prezes Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone"

Katedra Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

DR HAB. ARKADIUSZ PTAK

burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

SŁAWOMIR ZDAROWSKI

sales manager

HAGS Poland

ARTUR SZYMCZYK

zastępca prezydenta miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju

PIOTR CHOROŚ

dyrektor Biura Partycypacji Społecznej UM Lublin

GRZEGORZ PAWLIKOWSKI

pełnomocnik prezydenta

ds. polityki rowerowej miasta Tczewa

DR WOJCIECH ZARZYCKI

Green Park

Do kogo kierujemy webinarium?

Serdecznie zapraszamy do udziału

pracowników Zarządów Zieleni Miejskiej i ogrodników miejskich

architektów krajobrazu, projektantów

architektów

urbanistów

deweloperów

pracowników Zarządów Dróg i Zieleni

inwestorów i wykonawców terenów zieleni oraz inwestycji miejskich

pracowników samorządowych

Małgorzata Loeffler
Łódź miastem "woonerfów"

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w roku 2014 łodzianie wymyślili, że na środku ul. 6 Sierpnia posadzą drzewa. Jak wymyślili,
tak zrobili. Od tamtego czasu w Łodzi powstają kolejne ,,woonerfy”, a zazielenianie ulic stało się łódzkim standardem. Samo określenie „woonerf” ma niderlandzkie pochodzenie i najbliższym jego synonimem z języka polskiego jest „strefa zamieszkania” lub ,,miejski podwórzec". Budujemy go tam, gdzie chcemy stworzyć na ulicy bezpieczną i przyjazną przestrzeń, w której uprzywilejowani są piesi. Woonerfy charakteryzuje: zawężanie jezdni, uspokajanie ruchu i wprowadzanie rozwiązań wymuszających wolniejsze przemieszczanie się pojazdów. Nieodzownym elementem jest zieleń i urządzanie miejsc do spotkań i zabaw najmłodszych. ,,Woonerf" to również doskonałe miejsce na kawiarnie i restauracje w otwartej przestrzeni. Nowe zielone ulice zdobyły serce łodzian, a inne miasta zaczynają podpatrywać takie rozwiązania. Dzisiaj Łódź to miasto woonerfów. Jest już ich ponad 20 i powstają kolejne.

Michał Lorbiecki
Rola oficera pieszego
w mieście dla samochodów

Urbanistyka modernistyczna stanowiła ideologię totalitarną, która, opierała się na nieudowodnionych założeniach. Reprezentowała radykalną transformację formy miasta i życia miejskiego. Była częściowo motywowana politycznie, a częściowo inspirowana technologicznymi osiągnięciami tamtych czasów. Ideologia ta przedstawiana była jako miasto zdrowe, w którym główną rolę odgrywały światło, powietrze i pojazdy. Doprowadziło to do powstawania miast o odseparowanych od siebie kluczowych funkcjach miejskich (zamieszkania, pracy, rekreacji, usług, handlu) i zagospodarowaniu przestrzeni miejskich z myślą o użytkownikach samochodów.
Miasto Tychy było zaprojektowane i zrealizowane w znacznej części w oparciu o założenia modernistycznej urbanistyki. Wydawać by się mogło, że w takim mieście nie ma odwrotu od pogłębiającej się dependencji od samochodu, a jednak pojawiła się funkcja oficera pieszego jako pełnomocnika prezydenta miasta ds. koordynacji i rozwoju przestrzeni publicznej dla ruchu pieszego.

O czym porozmawiamy?

DR INŻ. MARTA WEBER-SIWIRSKA
W drodze do miasta 15-minutowego

dr hab. Arkadiusz Ptak
Praktyczne aspekty wdrażania koncepcji miasta kompaktowego. Studium przypadku Pleszewa

Pleszew posiada "naturalne" uwarunkowania, by być miastem kompaktowym, w którym podstawowe obiekty użyteczności publicznej są dostępne dla mieszkańców w ciągu 15 minut. Wdrażanie idei miasta kompaktowego nie jest więc odpowiedzią na proces suburbanizacji. To przede wszystkim konkretne działania mające na celu m.in. wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej w postaci odtwarzania komunikacji publicznej, budowę ścieżek rowerowych w centrum miasta, przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej ograniczającej miejsca parkingowe. Ta idea to także zwiększanie intensywności zagospodarowania miasta poprzez choćby rewitalizację zdegradowanych przestrzeni publicznych i nadawanie im nowej funkcji (np. tereny PKP, zdewastowane i nieużytkowane nieruchomości itp.) czy uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To również odbetonowanie miasta – zieleń, także w samym centrum. Idea miasta kompaktowego i 15-minutowego ma pokazać obecnym mieszkańcom jego walory jako dobrego miejsca do życia i przyciągnąć osoby spoza Pleszewa. Cały proces wdrażania idei miasta kompaktowego został poprzedzony szeregiem analiz i badań oraz prezentacją założeń na kilku konferencjach/seminariach naukowych.

Sławomir Zdarowski
Zabawa na świeżym powietrzu oraz jej znaczenie dla rozwoju dzieci

Artur Szymczyk, Piotr Choroś
Mieszkańcy Lublina nakreślą przyszłość swoich dzielnic w oparciu o ideę miasta 15-minutowego

Wygodne, bezpieczne, przyjazne, wyposażone w infrastrukturę potrzebną mieszkańcom – takie powinny być dzielnice. W ramach prac nad Strategią Lublin 2030, podczas badań, konsultacji i warsztatów dzielnicowych, mieszkańcy zgłosili nam bardzo ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic. Pokazują one, że lokalność i bliskość są niezwykle cenione i oczekiwane przez mieszkańców, gdy myślimy o jakości życia w mieście. Spojrzenie to znalazło odzwierciedlenie w wielu zapisach nowej strategii miasta – dokumentu, dla którego opinie i pomysły mieszkańców stanowią punkt odniesienia i niezwykle istotne źródło inspiracji. Dlatego, kontynuując działania konsultacyjne realizowane w ramach prac nad Strategią Lublin 2030, rozpoczęliśmy Projekt „Plany dla Dzielnic”. W nadchodzących miesiącach wspólnie z mieszkańcami i Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami i liderami opinii dokładnie przyjrzymy się każdej z 27 dzielnic Lublina, by określić plany dalszego ich rozwoju z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych, jakie zaszły w ostatnich latach. Razem stworzymy „Plany dla Dzielnic”. Szukając nowych pomysłów i doskonaląc dotychczasowe rozwiązania, chcemy w perspektywie najbliższych lat sukcesywnie rozwijać lubelskie dzielnice tak, by jak najpełniej odpowiadały potrzebom mieszkańców. Wizją, która nam przyświeca w pracach nad planami dla dzielnic jest idea miasta 15-minutowego, którą w Lublinie już realizujemy, starając się dostarczać mieszkańcom niezbędne usługi w ich najbliższym otoczeniu.

Działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców polskich miast z reguły wpisują się w ideę „miast 15- minutowych”. Dzieje się tak mino iż nie zawsze idea ta była punktem wyjścia. Jednakże aby w pełni stać się takim miastem należy działać wielokierunkowo. Zwykle jest to wieloletni proces podzielony na etapy stanowiące swoiste kroki w dążeniu do celu. Drogę tę można skrócić sięgając po środki zewnętrzne jakimi są np. fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jesienią 2021 roku miasto Konin we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone”, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Norweskim Stowarzyszeniem Zielonej Infrastruktury rozpoczęło realizację projektu dotyczącego różnych form publicznie dostępnej zieleni miejskiej. Jednym z elementów miasta 15 – minutowego jest właśnie dostępność prawidłowo funkcjonujących terenów zieleni. Bardzo ważny jest tu dostosowany do lokalnych warunków dobór roślin, ale także wzorowanie się na sprawdzonych dobrych przykładach. Każdy partner czterostronnej współpracy w konińskim projekcie ma inne zadania, co przyczyni się do spełnienia wyznaczonych celów na możliwie najwyższym poziomie.

dr Wojciech Zarzycki
Znaczenie społeczne i przyrodnicze ekosystemu miejskiego

Nieodłącznym elementem koncepcji miast 15-mintowych jest przyroda, zarówno w postaci terenów parkowych, jak i jako pasów zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych. W tradycyjnym ujęciu drzewa w mieście postrzegane są jako element architektury krajobrazu, a dla określenia miejskiej przyrody ukuto nawet urzędowy i techniczny termin "zieleń" – zwykle z epitetami: miejska, urządzona, parkowa, rekreacyjna. W rzeczywistości jednak określenie "zieleń" jest niepoprawne z biologicznego punktu widzenia, a miejska przyroda stanowi swoisty ekosystem, którego funkcje ekologiczne i społeczne powinny być uwzględniane w procesach planistycznych. Prelegent przedstawi naukowe podstawy znaczenia drzew i miejskiej przyrody dla człowieka, w kontekście świadczonych przez nie usług ekosystemowych. Uzasadni ponadto dlaczego bez różnorodności biologicznej cywilizacja ludzka nie przetrwa, a jej zachowanie w miastach i poza nimi stanowi nie utopię a konieczność i priorytet w czasach globalnych zmian klimatu.

wojciech januszczyk
15 minut do szczęścia

Opowiadamy dużo o tym jak powinna wyglądać idealna przestrzeń do życia, rozmawiamy o tym, jak powinno być nam dobrze i co zrobić, żeby tak było. Piszemy artykuły na łamach specjalistycznych czasopism. I co? I można powiedzieć, że w większości przypadków organizm miasta tego nie przyjmuje. Trochę jak z dietą prozdrowotną. Wszyscy wiedzą, że jest dobra dla zdrowia, ale i tak idziemy na „kebaba” albo innego schabowego! Podczas tej prezentacji chciałbym zadać pytanie, czy polskie miasta są faktycznie gotowe, mentalnie

i infrastrukturalnie, do szybkich zmian, aby osiągnąć idealną przestrzeń do życia, dobrostanu i dostosowania do zmian klimatycznych?

Tomasz Uszyński
Róże okrywowe – szybki efekt wow!

Grzegorz Pawlikowski
Tczew miastem dla rowerów

W Tczewie w 2020 r. zarejestrowanych było 28 412 samochodów. Poziom motoryzacji w 2020 r. wynosił 510 samochodów na 1000 mieszkańców. W ciągu ostatnich 15 lat, liczba samochodów zwiększyła się 2,5-krotnie. Od 2014 r. średnio co roku przybywa ok. 1000 samochodów. Rozwiązaniem tego problemu jest wspieranie aktywnych form mobilności. Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Tczewa do 2030 roku, ruch rowerowy w mieście ma być traktowany jako jedna z nadrzędnych form mobilności miejskiej. Zgodnie z tym dokumentem, Miasto Tczew ma duży potencjał do rozwoju komunikacji rowerowej przede wszystkim ze względu na nieduże odległości między poszczególnymi obszarami w mieście. Tczew jest miastem o relatywnie wysokiej gęstości zaludnienia na 1 m.kw. Najbardziej odległe punkty sieci osiedleńczej nie leżą od siebie dalej niż 5 km, a żaden punkt miasta nie leży od stacji kolejowej dalej niż 3,5 km, co daje duży potencjał rozwoju aktywnych form mobilności.

Webinarium - krok po kroku

SPOTKAJMY SIĘ ONLINE

Webinarium, które możesz obejrzeć, niezależnie od sytuacji.
Bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia. Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail służbowy (warunek konieczny)


2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link
do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)


3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail


4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie


5. W czasie trwania poszczególnych prelekcji istnieje możliwość zadania pytania na czacie - odpowiedzi będą udzielane w trakcie
lub po prelekcji. Jeśli z uwagi na ograniczony czas lub dużą ilość pytań prelegent nie będzie
w stanie udzielić odpowiedzi mogą być przesłane mailem.

→ Niemal 5 godzin wiedzy

→ Możliwość zadania pytań na czacie

→ Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

→ Brak kosztów przejazdu

→ Wygoda i bezpieczeństwo

Kontakt

Robert Gorczyński

tel. +48 728 971 345

e-mail: r.gorczynski@abrys.pl

Dorota Szypulska

tel. +48 784 001 819

e-mail: d.szypulska@abrys.pl

Sprawy merytoryczne:

Sprawy techniczne:

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807